Program Leśnej Edukacji Ekologicznej dofinansowany przez WFOŚIGW i NFOŚiGW

Dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało nam się zorganizować cykl Leśnych Warsztatów w Zagajniku w bernardowskim lesie.

Naszym celem jest rozwijanie inteligencji przyrodniczej uczestników warsztatów oraz umożliwienie im nawiązania relacji z przyrodą. To dzięki silnej, a zarazem pełnej wrażliwości relacji z naturą, ludziom łatwiej o nią dbać. Wierzymy, że rośnie w nich wówczas poczucie odpowiedzialności za to czym się otaczają i co jest dla nich przestrzenią do odkrywania i przebywania. Dzięki proponowanym aktywnościom i przebywaniu w lesie rozbudzamy zmysły, wykorzystujemy uważność do doświadczania przyrody i do jej zapamiętywania. Rozwija się wówczas wrażliwość i zamiłowanie do natury. Uważne odkrywanie natury z użyciem wszystkich zmysłów pozwala na rozwój motoryki oraz rozwój emocjonalny. Poprzez takie doświadczanie przyrody ludzie łatwiej, szybciej i przyjemniej rozwijają inteligencję przyrodniczą i wypracowują w sobie instynkt ochrony przyrody.

Informacja o dofinansowaniu - edycja 2023/2024

Zadanie pt. Program Leśnej Edukacji Ekologicznej dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne (edycja 2023). Wartość udzielonego wsparcia finansowego: 32.800,00 w formie dotacji. Planujemy przeprowadzić cykl leśnych i kulinarnych warsztatów skierowanych do grup przedszkolnych, szkolnych, młodzieżowych, oraz rodzin z dziećmi na terenie Trójmiasta.

Naszym celem jest rozwijanie inteligencji przyrodniczej uczestników warsztatów oraz umożliwienie im nawiązania relacji z przyrodą. To dzięki silnej, a zarazem pełnej wrażliwości relacji z naturą, ludziom łatwiej o nią dbać. Wierzymy, że rośnie w nich wówczas poczucie odpowiedzialności za to czym się otaczają i co jest dla nich przestrzenią do odkrywania i przebywania. Dzięki proponowanym aktywnościom i przebywaniu w lesie rozbudzamy zmysły, wykorzystujemy uważność do doświadczania przyrody i do jej zapamiętywania. Rozwija się wówczas wrażliwość i zamiłowanie do natury. Uważne odkrywanie natury z użyciem wszystkich zmysłów pozwala na rozwój motoryki oraz rozwój emocjonalny. Poprzez takie doświadczanie przyrody ludzie łatwiej, szybciej i przyjemniej rozwijają inteligencję przyrodniczą i wypracowują w sobie instynkt ochrony przyrody.

Informacja o dofinansowaniu - edycja zima 22/23

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku udało nam się zorganizować cykl Leśnych Warsztatów w Zagajniku w bernardowskim lesie.

Nazwa zadania: Ekologiczne Warsztaty Leśne w ramach „Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja2022)”

Koszt kwalifikowany zadania w PLN: 36.000,00 PLN.

Kwota otrzymanej dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 30.000,00 PLN

Jaka jest idea warsztatów?

Naszym celem jest rozwijanie inteligencji przyrodniczej uczestników warsztatów oraz umożliwienie im nawiązania relacji z przyrodą. To dzięki silnej, a zarazem pełnej wrażliwości relacji z naturą, ludziom łatwiej o nią dbać. Wierzymy, że rośnie w nich wówczas poczucie odpowiedzialności za to czym się otaczają i co jest dla nich przestrzenią do odkrywania i przebywania. Dzięki proponowanym aktywnościom i przebywaniu w lesie rozbudzamy zmysły, wykorzystujemy uważność do doświadczania przyrody i do jej zapamiętywania. Rozwija się wówczas wrażliwość i zamiłowanie do natury. Uważne odkrywanie natury z użyciem wszystkich zmysłów pozwala na rozwój motoryki oraz rozwój emocjonalny. Poprzez takie doświadczanie przyrody ludzie łatwiej, szybciej i przyjemniej rozwijają inteligencję przyrodniczą i wypracowują w sobie instynkt ochrony przyrody.

Co robimy?

Wrzesień to miesiąc, w którym używaliśmy naszych zmysłów do śledzenia odchodzącego lata i zbliżającej się jesieni. Zobaczyliśmy czy wszyscy młodzi pierzaści lotnicy wyfrunęli z gniazd… a jeśli tak, to jak wyglądają? Czyje ślady obecności spotkaliśmy w lesie? I co najważniejsze, jakich mieszkańców lasu szczególnie trzeba chronić, aby las przetrwał? Poza tym, cofnęliśmy się w czasie, by poznać prawdziwe “roślinne dinozaury”! Dotknęliśmy roślin, które pamiętają najstarsze dzieje naszej planety i poznaliśmy ich język.

Październik był miesiącem, kiedy poznaliśmy tajemnicze życie Mandragory, mieszaliśmy roślinne eliksiry, słuchaliśmy drzewnych historii i wiele więcej. Uczestniczyliśmy w lekcji cyjanotypi, czyli opowieści o świetle, cieniu i opiłkach żelaza. Odpowiedzieliśmy też na pytania: Jak wygląda podziemne życie roślin? Po co potrzebne są korzenie i jaką moc w sobie skrywają?  Czym są drzewa, które rosną w okolicy naszej szkoły? Czy drzewa starzeją się tak samo jak ludzie? Czy drzewa mają uczucia? Czy mają pamięć? Czy roślina pachnie tylko wtedy, gdy ma kwiaty? Czy emocje, które odczuwa roślina wpływają na jej zapach? Na końcu spróbujemy zamknąć je w małych buteleczkach tworząc swoje roślinne eliksiry zapachowe.

 W listopadzie zajęliśmy się jesiennym dzikim gotowaniem, stworzyliśmy leśne instrumenty, podejrzeliśmy zimowe schronienia zwierząt i zbudowaliśmy leśny teatr cieni. Pierwsze przymrozki to był najlepszy moment, a zarazem już ostatnia okazja, na zerwanie dojrzałych owoców jarzębiny i dzikiej róży. Spróbowaliśmy jak smakuje las na talerzu i sprawdziliśmy nasze umiejętności survivalowe. Kiedy wszystko w przyrodzie cichnie, powoli cichnie też prędkie życie człowieka. Nadchodząca zima sprawia, że większość zwierząt znalazła już swoje schronienia i zrobiła zimowe zapasy. Wyruszyliśmy do lasu, aby podejrzeć niesamowite pomysły i konstrukcje zwierząt, by potem samemu stworzyć naszą leśną bazę z patyków i liści, a także na leśną wędrówkę ku zachodzącemu poza lasem słońcu, by sprawdzić co kryje się w naszej wyobraźni i leśnych cieniach. Zbudowaliśmy leśny teatr cieni, który zabrał nas w magiczną podróż po wyobraźni.

Tu możesz znaleźć sprawozdanie z realizacji zadania Ekologiczne Warsztaty Leśne: Sprawozdanie merytoryczne do pobrania

Zapisz swoje dziecko do Zagajnika już teraz!
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.