O leśnej edukacji

O nas

Dlaczego w lesie

Leśna szkoła, czyli forma nauki i edukacji odbywającej się głównie na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody, może mieć wiele korzyści i wartości. Oto kilka powodów, dla których warto myśleć o leśnej szkole jako szkole przyszłości:

  1. Zdrowie i dobre samopoczucie uczniów: Spędzanie czasu na świeżym powietrzu i w kontakcie z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczniów. Dzieci i młodzież mogą cieszyć się aktywnością fizyczną nie zależnie od pory dnia czy roku, co wpływa korzystnie na ich rozwój fizyczny i psychiczny.
  2. W leśnej szkole uczniowie , przez wiele godzin doświadczają dobroczynnego wpływu natury na organizm , można powiedzieć, że jest to najlepsza profilaktyka i przeciwdziałanie depresji.
  3. W leśnej szkole mile jest widziane chodzenie boso oraz wspinanie się na drzewa
  4. Edukacja ekologiczna: Leśna szkoła stanowi doskonałą okazję do nauki o przyrodzie i ekologii. Uczniowie mogą poznać różnorodność życia w lesie, zrozumieć znaczenie ochrony środowiska, a także nauczyć się dbać o przyrodę. Jak radzić sobie gdy ma się ograniczony dostęp do wody czy prądu i trzeba zadbać o to by było ciepło. Przede wszystkim zbudować bliską więź z naturą , która jest podstawą dla powyższych.
  1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: Działania w grupie na świeżym powietrzu mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, jak współpraca, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i budowanie relacji.
  2. Stymulacja kreatywności: Kontakt z naturą i otoczeniem naturalnym może inspirować i stymulować kreatywność uczniów. Mogą oni obserwować przyrodę, tworzyć dzieła sztuki, pisać wiersze lub opowiadania zainspirowane przyrodą.
  3. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności: Uczestnictwo w działaniach związanych z ochroną przyrody i środowiska może pomóc w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za przyszłość planety.
  4. Praktyczna nauka: Leśna szkoła może dostarczyć uczniom praktycznych umiejętności, takich jak rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, orientacja w terenie, zdobywanie podstawowych umiejętności survivalowych, posługiwania się prostymi narzędziami oraz tworzenia własnych narzędzi czy nauka gotowania na ognisku.
  5. Zrozumienie zrównoważonego rozwoju: Edukacja w otoczeniu naturalnym może pomóc uczniom zrozumieć znaczenie zrównoważonego rozwoju i jak można żyć w harmonii z przyrodą.
  1. Zapobieganie ekranowaniu: W dobie rosnącej liczby urządzeń elektronicznych, leśna szkoła daje możliwość oderwania się od ekranów i poświęcenia czasu na aktywność na świeżym powietrzu.

Leśna szkoła może być więc cenną formą edukacji, która łączy naukę z naturą i przyczynia się do wszechstronnego rozwoju uczniów

 

Nauka

Kiedy myślimy o Zagajniku, widzimy szkołę, która jest:

Otwarta

przyciąga i zaprasza ludzi z pasją (dużych i małych)

Kochająca

wychodzi z miłością do świata ludzi, zwierząt i roślin

Radosna

wszyscy doświadczają w niej przyjemności, beztroski, zabawy, serdeczności i przyjaźni

Szanująca

akceptuje odmowę dbając o godność

Kreatywna i elastyczna

pobudza do rozwoju, szukania rozwiązań, pomysłów, nowych ścieżek

Akceptująca i wspierająca

daje prawo do niewiedzy, słabości, niepełnosprawności; zachęca do wyboru własnych planów i wyboru ścieżki ich realizacji

Oparta na porozumieniu

wsłuchuje się w potrzeby, jest empatyczna i mediacyjna

Szukająca balansu

równoważy rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy

Komfortowa

dba o dobrostan dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych ludzi ze społeczności i spoza niej